Polymet là công ty quốc tế hàng đầu, chủ yếu hoạt động chính trong việc xuất khẩu hóa chất, trụ sở chính đặt tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Qua 10 năm phát triển nhanh chóng, Polymet đã có 4 công ty chi nhánh chính được thành lập như sau: Công ty Shanghai Polymet Commodities, Công ty TNHH Polymet Commodities, Công ty TNHH Polymet Chemicals, Công TNHH Tư Nhân Polymet International. Và Chi nhánh thứ 5 tại Việt Nam sẽ sớm được thành lập, để cung cấp các dịch vụ với nhiều điểm thuận lợi hơn cho các khách hàng tại Việt Nam. Thương hiệu Polymet trãi dài ở 102 nước trên thế giới. Những Hóa chất chính mà Polymet đang tập trung bán ra như sau:

Hóa chất ngành Tẩy rửa:
SLES, LABSA, CDEA, CAB, AOS, MES, APG, SLS, PQ-6, PQ-7, Silicons, "and....". " và 1 số nguyên liệu khác cho sản phẩm chăm sóc cá nhân và chăm sóc sức khỏe.".

Các Phụ gia Thực phẩm:
Phosphoric Acid, Citric Acid, SHMP, STPP, Sodium Benzoate, Ascorbic Acid.

Các loại Polymer và những phụ gia:
PVC Resin, PET Resin, PC Resin, DOP, DOTP, ESBO, DINP, DBLS, TBLS, One Pack Stabilizer, Ca/Zn Stabilizer, MTM Stabilizer, Stearic Acid, Paraffin Wax, Calcium Stearate, Lead Stearate, Zinc Stearate, ACR, CPE, MBS Resin, AC Foam Agent, Optical Brightner, Titanium Dioxide.

Một số dung môi:
Methylene Chloride, Ethyl Acrylate, Propylene Glycol, Methylal, TCE, PCE, MEK.

Các hóa chất cơ bản:
Caustic Soda, Potassium Hydroxide, Soda Ash, Sodium Sulphate, Sodium Bicarbonate, Ammonium Bicarbonate, Polyvinyl Alcohol.

 
 
     
 
     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nếu bạn hay đối tác của bạn có bất cứ mối quan tâm nào với các sản phẩm trên trang web của Polymet, vui lòng liên hệ với văn phòng của chúng tôi tại Thành phố Hồ Chí Minh, thông tin chi tiết như sau:

Người liên hệ: Bùi Hoài Vũ
Vị trí: Sales Manager
Địa chỉ VP: 805 cc Sơn Kỳ 2, Số 37, Đường DC 13, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú
Phone: 0084 8 3620 1363
Fax: 0084 8 3620 1383
Cell: 0084 919944208
Email: hoaivu.bui@polymet.net

COPYRIGHT @ Polymet Commodities Ltd.2006-2015 ALL rights reserved.